Wat is een CE-markering:

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER:).

CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG.

Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd

De CE-markering is onder andere een wettelijk verplichte aanduiding op producten die onder een van de “Nieuwe Aanpak”-richtlijnen vallen.

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitverklaring hebben opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht aansprakelijkheid te accepteren voor zijn product.

De CE-markering is verplicht voor alle fabrikanten die deuren en/of ramen in de handel brengen. In het kader van de Bouwproductenrichtlijn verstaat men onder de term ‘fabrikanten’ niet alleen de fabrikanten van de producten, maar ook de verdelers of de invoerders die deze producten onder hun eigen naam commercialiseren. Schrijnwerkers die deuren of ramen fabriceren voor een welbepaalde bouwplaats en die deze ook zelf installeren, worden daarentegen niet beschouwd als fabrikanten, maar wel als aannemers, zodat de CE-markering voor deze producten niet verplicht is.

Wat is een ATG keuring:

De Technische Goedkeuringen zijn bekend als kwaliteitsverklaringen onder het merk  ‘ATG’ voor België 

Het label ATG houdt in dat het bouwproduct of bouwsysteem gunstig beoordeeld werd, wat als dusdanig vermeld staat in de betreffende Technische Goedkeuringstekst.